با بچه‌ها قلک درست کنیم

با بچه‌ها قلک درست کنیم

ما در اینجا چند ایده ساده برای درست کردن قلک و پس‌انداز کردن به همراه فرزندانتان، برای شما داریم.

#ایده اول

#ایده دوم

#ایده سوم

#ایده چهارم

#ایده پنجم